POLITYKA PRYWATNOŚCI MOTELU endHoTeL – Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w

tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Przedstawiamy zasady jakimi kierujemy się w procesach przetwarzania danych osobowych. Dokument ten zawiera również treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa muszą być przedstawione osobom, których dane dotyczą, czyli Państwu. Zanim przejdziemy do szczegółów, chcielibyśmy podkreślić niektóre z kluczowych zasad ochrony danych osobowych. Są one dla nas ważne, gdyż wiemy, iż są ważne również dla Państwa.

Polityka Prywatności ma cztery cele:

 1. Wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które Państwo nam dostarczają, aby jeszcze lepiej dopasowywać nasze produktu i usługi do Państwa oczekiwań;
 2. Zagwarantowanie, że wszelkie informacje o procesie przetwarzania Państwa danych, zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty;
 3. Zapewnienie Państwa, że dane osobowe przez nas przetwarzane są bezpieczne w stosunku do zagrożeń jakie pojawiają się w procesach ich przetwarzania,
 4. Zapewnienie transparentności w kontaktach z nami, tak by realizacja prawa do prywatności była zawsze zagwarantowana.

1. Administratorem Państwa danych jest Firma Endhotel Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Sosnowej 34, 55-040 Bielany Wrocławskie, kontakt@endhotel.pl

2. W celu ochrony Państwa danych administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są  w celu :

 • dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu )
 • umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi .
 • realizacji transakcji
 • zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
 • realizację wszystkich usług świadczonych na terenie hotelu
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • dane możemy również przesyłać do naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, HRS, organizatorów imprez itp.) jeśli wyrażona została na to zgoda
 • dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS).

Podanie Państwa  danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji usług, zameldowania w hotelu, realizacji usług świadczonych na terenie hotelu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji , zameldowanie w hotelu oraz świadczenie dodatkowych usług oferowanych przez hotel.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do firm z którymi współpracujemy, kancelarii prawnych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, firm informatycznych dostarczającym oprogramowanie oraz świadczącym usługi informatyczne, firmie ochroniarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

5. Państwa  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy  lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności , okres niezbędny wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Endhotel podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

8. Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.

9. Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskaniu informacji dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora ,celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze. Stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze. Źródle pozyskania danych. Udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
 • W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10. Polityka Cookies  www.endhotel.pl

Endhotel  z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wykorzystuje w serwisie www.endhotel.pl pliki cookies.

 • Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej hotelu i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Udostępnienie danych osobom trzecim oraz przekierowanie użytkowników serwisu stron trzecich w tym serwisów społecznościowych.
 • W stosowanych przez Usługodawcę plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkowników serwisu.
 • Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza serwis może proszony jest o wyrażenie zgody na instalację plików cookies, które są aktywowane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Proces instalacji jest realizowany z pomocą wyświetlanego na stronie  głównej strony www.endhotel.pl   , zgodnie z którego treścią dalsze przeglądanie strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zainstalowanie plików cookies w jego urządzeniu. Taką zgodę Użytkownik może w każdej chwili wycofać, poprzez zmianę ustawień przeglądarki pozwalającą na zablokowanie zapisywania plików cookies, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W przeglądarce Użytkownik może ustawić, że zapisywanie plików cookies akceptowane jest wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody. Usługodawca zaznacza, że odwołanie zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych przez pliki cookies jest skuteczne tylko na tym komputerze i dla tej przeglądarki, w których dokonano odpowiednich ustawień.
 • Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną usługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k.nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k.nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.  

12. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

13. Informacje poufne i zastrzeżone

Żadne informacje lub materiały przesłane do firmy Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. nie będą traktowane jako poufne. Firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów.

Przesyłając  firmie Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów. Dlatego też firma Endhotel Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

14. Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy Endhotel Sp. z o.o. Sp.k.

15. Zmiany w polityce prywatności motelu  Endhotel   Motel Endhotel rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.